சாதிக் கொடுமை: கடலூரில் தரையில் அமர வைக்கப்பட்ட தலித் பெண் ஊராட்சி தலைவர் – ஊராட்சி செயலர் கைது